1346 עיתון ידיעות חיפה

פורסם (ברצינות) בעמוד 48 של עיתון ידיעות חיפה, יום שישי הראשון לאפריל