על פי בקשת עירית, המדריכה של קבוצת הילדים המיוחדים במתנ"ס טבעון, עיצב יניב פקק אישי עליו מוטבע שם הילד והמאפשר להפוך בקבוק מים מפלסטיק למזלף להשקיית ערוגות ועציצים. בכך נחסך הצורך ברכישת משפכים ונמנע הצורך בהשלכת הבקבוקים.
הן הילדים והן ההורים התרגשו משילוב הטכנולוגיה עם ערכי מיחזור ועיצוב אישי עם שם הילד.